Protokół z przebiegu XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie . 8 czerwca 2Q18r.

krasnobludek
Administrator
Posty: 390
Rejestracja: 22 lis 2016, 16:45

Protokół z przebiegu XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie . 8 czerwca 2Q18r.

Postautor: krasnobludek » 24 lip 2018, 09:06

Protokół Nr XXXVII/2018

z przebiegu XXXVII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie przeprowadzonej w dniu 8 czerwca 2Q18r. w Krasnobrodzkim Domu
Kultury w godzinach od 8 00 do 812.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 radnych (lista obecności stanowi zał. Nr 1):
1. Borek Bernadeta
2. Cieplak Dariusz
3. Cios-Mairot Radosław
4. Gancarz Mirosław
5. Gęśla Krzysztof 5. Mazurek Wiesław
7. Najda Wiesław
8. Przytuła Jacek
9. Sachajko Piotr
10. Umiński Gabriel
11. Żurakowski Wojciech
W sesji nie uczestniczyli radni:
1. Dziura Mieczysław
2. Mierzwa Maria
3. Skóra Tomasz
4. Wyrostkiewicz Roland
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Burmistrz Kazimierz Misztal
2. Kierownicy jednostek podległych, pracownicy Urzędu Miejskiego (lista obecności stanowi zał. Nr 2).
3. Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi zał. Nr 3).
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bernadeta Borek otworzyła XXXVII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali znajduje się 11 radnych, co stanowi ąuorum i umożliwia przeprowadzenie obrad i podejmowanie prawomocnych decyzji. Powitała wszystkich przybyłych na sesję.
Do punktu 2
Wiceprzewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2018.
4. Zakończenie obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad:
„za głosowało" - 11
„przeciw" - 0
„wstrzymało się " - 0
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Wiceprzewodnicząca stwierdziła przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały Nr XXXVII/261/2018 ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2018.
Komentarza do projektu uchwały udzielił Pan Marek Pakuła pracownik Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie poinformował, że na poprzedniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2018, wobec której organ nadzoru wszczął postępowanie. Zgodnie z ustawą Prawo wodne jest to akt prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W trybie własnych działań do organu nadzoru wystosowano pismo, że poprawimy uchwałę zgodnie ze wskazaniem organu nadzoru. Nadmienił, że od miesiąca grudnia ubiegłego roku trwała procedura związana z uzgodnieniami a od nowego roku zmieniły się przepisy w tym zakresie. Przyznając, że powstały błąd jest po jego stronie. Poinformował również, że z uwagi na krótki okres czasu przedstawiony radnym projekt uchwały konsultowany był z radcą prawnym telefonicznie. Merytorycznie nic się nie zmienia, dlatego też w uzasadnieniu jest tylko zapis dotyczący wejścia w życie uchwały.
Radny G.Umiński powiedział, że nie wini w tym momencie Pana Marka jako pracownika urzędu. Na ostatniej sesji pytał Przewodniczącego Rady, czy wszystkie uchwały są sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Przewodniczący odpowiedział, że tak (szkoda, że dzisiaj go nie ma) mimo, iż nie wszystkie są parafowane przez radcę. Dalej powiedział, że jeżeli radca prawny sprawdza uchwały, to taki błąd jest niedopuszczalny. Jest to kompromitacja jego ale i radnych. Jeszcze raz powiedział, że nie wini tutaj urzędnika, bo po to jest radca prawny i pod każdą uchwałą winien się podpisać.
Radny W.Najda powiedział, że jeżeli ktoś się powołuje na ustawę to powinien się z nią zapoznać. Wspomniał, że na ostatniej sesji pytał Sekretarza o zapisy w uchwale dotyczące terminu wejścia w życie uchwały nadmieniając, że szkoda że na sesji nie ma Sekretarza. Zwrócił uwagę, że radni nie mają szkoleń i opierają się tylko na tym, co sami się dowiedzą.
Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że na Komisji można o tym porozmawiać.
Burmistrz K.Misztal powiedział, że racja jest po stronie radnych a błąd po stronie urzędu ponadto podziękował radnym, że się zebrali aby móc procedować. Dlatego takie szybkie działanie, bo nie chcieliśmy, aby Krasnobród nie posiadał kąpieliska. Wspomniał, że do ubiegłego roku obowiązywały inne przepisy. Ponadto inne samorządy tworzą miejsca do kąpieli a nie kąpieliska. Burmistrz zwrócił uwagę, że wszyscy urzędnicy jak i radca prawny zatrudnieni są przez niego, dlatego też całą winę bierze na siebie, a uwagi można kierować do niego. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie dla radnych, o co pytał radny W.Najda przypomniał, że radni mieli szkolenie prowadzone przez radcę prawnego. Natomiast nikt później nie zgłaszał takiej potrzeby.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały:
„za głosowało" - 11 „przeciw" - 0
„wstrzymało się " - 0 W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Wiceprzewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad o godz. 812 zakończyła obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokołowała Elżbieta Borek

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roland Wyrostkiewicz

Wróć do „Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość